Hva vil du lære?

Kraftfulle teknikker til eget bruk i hverdagen innen MediYoga, reiki og meditasjon.

Du vil gjenoppdage og erfare din indre kraft og ta i bruk denne.

Bli kjent med det indre barnet i deg slik at du kan ivareta deg selv på best mulig måte i tiden som kommer.

Reflektere over hverdagen vi lever i, og få nye perspektiver på oss selv i møtene med våre medmennesker.

Retreatens oppbygning

Retreaten legges opp med en behagelig blanding av teori og praksis, slik at du får erfare de kraftfulle teknikkene vi underviser, og de temaene vi snakker om. Det blir satt av tid midt på dagen til hvile og egentid slik at du kan la alle inntrykkene få synke inn og tillate kroppen å bearbeide dem.

Vi gjennomfører daglige MediYoga økter som virker revitaliserende og balanserende på kropp og sinn. Denne yogaformen passer for alle uavhengig av helsetilstand.

Introduksjon til meditasjonsteknikker som lærer deg å observere tankeprosesser og erfare stillhetens magi mellom tankene. Daglige økter med felles meditasjon for å praktisere nærvær.

Introduksjon i Reikimetoden. Reiki er en universell livskraft som finnes i alt levende og som du vil få en sterkere kontakt med via innvielsen du får på retreaten. Denne innvielsen er en aktivering og bevisstgjøring du vil ha med deg resten av livet. Med reiki i hendene dine vil du lære deg en energibalanserende behandlingsmetode med gode virkninger på kropp og sinn.

Gjennomgang av reflekterende øvelser som lar deg komme i kontakt med det indre barnet.

Les mer om programmet her

Pris

Fotograf Dagmar Lovise Ånerud