REIKI 1 KURS

Ønsker du å lære deg enkle og kraftfulle energioverføringsteknikker som bedrer helsen din?
Høsten 2021 arrangeres Reiki 1 kurs på Hvaler. Datoer blir satt opp i sensommer, og kurset vil gjennomføres dersom smittesituasjonen holder seg rolig og stabil.
På dette kurset vil du lære Reiki metoden til eget bruk. Dette er en enkel og unik vei til egenbehandling og selvutvikling.
Energien som formidles gjennom reikimetoden oppleves som beroligende, balanserende og velgjørende. Den virker samtidig stimulerende og oppkvikkende på både kropp, sjel og sinn. Dette er en universell livskraft som eksisterer i alt levende, og som du lærer deg å benytte via hendene dine.
Reiki er en metode for avspenning og velvære som også kan bidra til bedre generell helse gjennom dyp avspenning som setter igang kroppens naturlige selvlegende evne og gjenoppretter balanse.
Kurset Reiki 1 strekker seg over to dager (ca. 10 timer). I løpet av kurset får du to såkalte innvielser i Reiki, og vi bruker mye tid på å øve på å kjenne energien i hendene, både på deg selv og i behandling på andre. De tolv posisjonene i Reikimetoden blir grundig gjennomgått og det blir snakket om opprinnelsen til Reiki, om lovverk og etikk rundt alternativ behandling, samt teori og praksis rundt energilære. I tillegg vil du få lære kraftfulle teknikker for tilstedeværelse.
Reiki 1 kurset gjør deg istand til umiddelbart å gi deg selv og andre Reiki. Også dyr, planter, vann, mat o.s.v. Med Reiki 1 har du lagt grunnlaget for en varig og positiv livsendring.
Pris kr. 2100,-
Vi følger smittevernsreglene nøye under kurset for å sikre at alle er ivaretatt.
Det vil være begrensede plasser på kurset.